JOKU MATEMATIKOAK

 

 

 YOUTUBE

 1. math2me

2. ACERTIJOS

 

 

 

5. maila

6. maila


1. GAIA.  ZENBAKIKUNTZA SISTEMAK

 

  

 

 

1. GAIA. ZENBAKI ARRUNTAK. ERAGIKETAK

 

 • Zenbait eragiketako problemak

 

 


2. GAIA. ZENBAKI HAMARTARRAK

 

Unitate hamartarrak

Zenbaki hamartarrak

Zenbaki hamartarrak alderatzea

 

 

 2. GAIA. BERREKETAK ETA ERRO KOADROAK

 

 • Berreketak
 • 10 berrekizuneko berreketak
 • Zenbakiak polinomio gisa adieraztea.
 • Erro koadroa

 

 


3. GAIA. ZENBAKI ARRUNTEN ARTEKO BATUKETAK , KENKETAK ETA BIDERKETAK

 

 • Bi zifrako edo gehiagoko zenbakiez biderkatzea.
 • Biderketaren banatze-propietatea
 • Eragiketa konbinatuak

3. GAIA. MULTIPLOAK ETA ZATITZAILEAK

 

 •  Zenbaki baten multiploak
 •  Multiplo komunetan txikiena
 •  Zenbaki baten zatitzaileak
 •  Zatigarritasun –irizpideak, zatitzailea 2, 3 edo 5 bada
 •  Zenbaki baten zatitzaile guztiak
 •  Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak
 •  Zatitzaile komunetan handiena

 

 


4. GAIA. ZATIKIAK

 

 • Zatikiak eta zenbaki mistoak
 • Zatiki baliokideak
 • Zatiki baliokideak lortzea
 • Zatikiak izendatzaile berberaz adieraztea
 • Zatikiak alderatzea

 


5. GAIA. ZORIA ETA PROBABILITATEA

 • Gertakari ziurra, posiblea eta ezinezkoa
 • Probabilitatea
 • Batez bestekoa

 

 

5. GAIA. ESTATISTIKA

 

 


6. GAIA. ZENBAKI ARRUNTEN ZATIKETAK

 

 

 

 

 

6. GAIA. ZENBAKI HAMARTARRAK. ERAGIKETAK

 

 • Hamartarren arteko biderketak
 • Zenbaki hamartarren hurbilketak
 • Iritzirako kalkuluak

 

 


 7. GAIA. ERAGIKETAK HAMARTARREKIN

 

 

 

7. GAIA. ZENBAKI HAMARTARREN ARTEKO ZATIKETAK

 • Zenbaki hamartarrak arruntez zatitzea
 • Zenbaki arruntak hamartarrez zatitzea
 • Zenbaki hamartarren arteko zatiketak
 • Zatiduran zifra hamartarrak lortzea

 


8. GAIA. LUZERA

 • Metroaren multiploak. Erlazioak.
 • Metroaren azpimultiploak. Erlazioak.
 • Luzera unitateen arteko erlazioak.

8. GAIA. ERAGIKETAK ZATIKIEKIN

 


9. GAIA. EDUKIERA ETA MASA

 • Litroaren multiploak.
 • Litroaren azpimultiploak
 • Edukiera unitateen arteko erlazioak
 • Gramoaren multiploak.
 • Gramoaren azpimultiploak.
 • Masa unitateen arteko erlazioak

9. GAIA. PROPORTZIONALTASUNA ETA EHUNEKOAK


10. GAIA. ZATIKIAK

 • Zatikiaren: gaiak, irakurtzea eta idaztea
 • Zenbaki baten zatikia
 • Zatikiak alderatzea
 • Zatikiak batekoarekin aldaratzea

 

 

 

10. GAIA. ZENBAKI OSOAK

 • Zenbaki osoak
 • Zenbaki osoen problemak
 • Osoen zuzena. Zenbaki osoak alderatzea
 • Koordenatu kartesiarrak

 


11. GAIA. ZATIKIEN ARTEKO BATUKETAK ETA KENKETAK

 • Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketak eta kenketak.
 • Zenbaki arrunt baten zatiki baliokideak
 • Zatiki baliokideak

 


12. GAIA. ZATIKI HAMARTARRAK

 • Zatiki hamartarrak
 • Zenbaki hamartarrak zatiki hamartarretan idaztea
 • Zatiki hamartarrak zenbaki hamartarretan idaztea.
 • Ehunekoak